Muziekvereniging
Agenda
Opleidingen

Als vereniging is de Bazuin natuurlijk steeds bezig met het werven van nieuwe leden. Dus speel je een instrument of lijkt het je leuk een instrument te bespelen? De Bazuin heeft voor jou iedereen een perfecte opleiding. Neem contact met ons op of kijk eens op onze opleiding pagina.

Word DONATEUR!

Muziek hangt in de lucht en dat moet zo blijven! Word donateur van muziekvereniging De Bazuin.

Klik hier om donateur te worden.

Sponsorkliks


Klik op bovenstaande logo en sponsor DE Bazuin. Doe uw internetaankopen via deze link. Het kost u niets en het levert ons een kleine provisie op.

Vrienden van De Bazuin

De vrienden van de Bazuin is een groep vrijwilligers die zich vooral bezighoud met het organiseren van acties voor De Bazuin. Wilt u meer informatie over de vrienden van de Bazuin ontvangen of wilt u zich bij de vrienden van de Bazuin aanmelden? neem dan contact met ons op.

Informatie

Algemeen

Welkom op de algemene pagina van de Bazuin, hier staat wat er van leden wordt verwacht, de repetitietijden, welke instrumenten worden bespeeld en een korte historie van de Bazuin. Leden en donateurs worden op de hoogte gehouden van verenigingsperikelen door middel van het verenigingsblad; “BAZUINPARADE”.

Repetitie- / oefentijden:

Alle repetities vinden plaats in:

Multi Functioneel Centrum: ’t Aole Gemientehoes,

Kerkeind 1, 7761 CL Schoonebeek. Tel.: 0524-531504

Fanfare A-orkest
Slagwerkleerlingen
Malletband
: Maandag 19.15 U.
: Individueel op de donderdag voorafgaand aan de repetitie van de Malletband.
: Donderdag 19.15 U.

Wat zijn de kosten:

Contributiebedragen:

Volwassenen: 20 euro per maand

Jeugd tot 18 jaar: 14 euro per maand

Blazersklas (snuffeljaar)   : € 210,- incl. instrument en lesmateriaal

(aanmelden voor 16 juli 2016 geeft recht op € 10,- korting!)

Individuele muzieklessen           : vanaf € 225,- en contributie

  15 min. 20 min. 30 min.
Tot 21 jaar € 225,- € 300,- € 450,-
Vanaf 21 jaar € 450,- € 600,- € 900,-

Onze uitgangspunten bij de interne opleiding:

Wekelijks individueel les | 38 lessen per seizoen | geen les in de schoolvakantie | bij verhindering van de leerling vervalt de les | bij verhindering van de docent, wordt de les indien mogelijk in overleg ingehaald | de leerling is lid van muziekvereniging De Bazuin en betaalt maandelijks contributie | de leerling krijgt een instrument van de vereniging in bruikleen | het lesgeld wordt per half jaar gefactureerd | de kosten voor lesmateriaal en examens zijn voor de leerling

Historie – Nu.

De start,
Muziekvereniging De Bazuin is opgericht in 1937 als fanfareorkest, in het ‘olie’dorp Schoonebeek (Gemeente Emmen) gelegen in de zuidoosthoek van de provincie Drenthe. Na de oorlog begon een groeiperiode van de vereniging, zodat er in 1956 een tamboerkorps, voorloper van de huidige malletband, opgericht kon worden, waarna in 1969 majorettes de vereniging kwamen versterken, met dans en later twirl. deze afdeling is vanwege een gebrek aan voldoende leden op 1 juli 2014 opgehouden te bestaan. Enkele jaren later brak een tijd aan met veel (tv)showoptredens en successen met shows op de bondsconcoursen en door heel het land. Na het stoppen van die leidinggevenden, verdween die kennis en gingen de orkesten zich meer bekwamen in het geven van (show) concerten. Iets dat heden ten dage nog steeds aan de orde is. Alle afdelingen hebben een muzikale relatie met elkaar maar kunnen zowel zelfstandig als gezamenlijk optredens verzorgen.

Wat doet de vereniging voor de leden / U?
Instrumenten, attributen en uniformen worden door de vereniging aan leden verstrekt het onderhoud is dan in principe voor de leden, behoudens evt. reparaties. Instrumenten in gebruik bij de vereniging, doch eigendom van leden, worden, mits bij aanmelding in goede staat verkerend, door de vereniging verzekerd. Sinds de start in september 2005 waar we beginners/nieuwelingen de eerste beginselen van het blazen op een instrument of slagwerk bijbrengen is de toestroom van jeugd enorm toegenomen. Deze nieuwelingen spelen na enige tijd samen. Deze samenstelling wordt aangeduid als het opleidingsorkest. De beginners blijven na dat eerste (snuffel)jaar onder de vleugels van de vereniging en krijgen intern een vervolgopleiding, die leiden kan naar een diploma. Na ongeveer een jaar lessen te hebben gevolgd worden ze verwelkomd bij het opleidingsorkest om te worden voorbereid op het spelen in het fanfareorkest of malletband. Ze worden daarbij door meer ervaren leden van de vereniging ondersteund en blijven in het opleidingsorkest meedraaien, tot niveau of diploma B is bereikt. Niet alle nieuwelingen zijn beginners. Zo komt het ook nogal eens voor dat ‘ouderen’ opnieuw de kriebels krijgen en/of aangestoken worden tijdens een optreden en weer lid worden van de vereniging.

Optredens,
De vereniging presenteert zich naast de vele reguliere optredens in de wijde regio ook geregeld op concertconcoursen.Daarnaast worden jaarlijks een aantal vaste activiteiten georganiseerd, zoals een jaarlijks concert en in oktober een Oktoberfest.

En verder,
Er wordt door Stichting Vrienden Van De Bazuin een aantal keren per jaar een actie georganiseerd als financiële ondersteuning voor De Bazuin. De leden worden daarbij geacht mee te werken aan deze acties.

Neem contact op