De vereniging

Bestuur
Het bestuur van de verenging is als volgt samengesteld:

Voorzitter Martijn Jansen
Secretaris Gerdien Vrielink
Penningmeester Hans Wiebing
Coördinator Fanfare Gertine Nakken
Coördinator Malletband Bas Wiebing
Contactpersoon optredens secretarisdebazuin@hotmail.com

Commissie opleiding en werving
Voor het werven en opleiden van nieuwe leden kunnen de volgende personen worden benaderd:

Lid Sabrina Benjamins
Lid Leon Hans

Indien u contact wil opnemen met de commissie, dan kunt u dit doen door een bericht achter te laten via het contactformulier.

Historie – Nu

De start

Muziekvereniging De Bazuin is opgericht in 1937 als fanfareorkest, in het ‘olie’dorp Schoonebeek (Gemeente Emmen) gelegen in de zuidoosthoek van de provincie Drenthe. Na de oorlog begon een groeiperiode van de vereniging, zodat er in 1956 een tamboerkorps, voorloper van de huidige malletband, opgericht kon worden, waarna in 1969 majorettes de vereniging kwamen versterken, met dans en later twirl. deze afdeling is vanwege een gebrek aan voldoende leden op 1 juli 2014 opgehouden te bestaan. Enkele jaren later brak een tijd aan met veel (tv)showoptredens en successen met shows op de bondsconcoursen en door heel het land. Na het stoppen van die leidinggevenden, verdween die kennis en gingen de orkesten zich meer bekwamen in het geven van (show) concerten. Iets dat heden ten dage nog steeds aan de orde is. Alle afdelingen hebben een muzikale relatie met elkaar maar kunnen zowel zelfstandig als gezamenlijk optredens verzorgen.

Wat doet de vereniging voor de leden / U?

Instrumenten, attributen en uniformen worden door de vereniging aan leden verstrekt het onderhoud is dan in principe voor de leden, behoudens evt. reparaties. Instrumenten in gebruik bij de vereniging, doch eigendom van leden, worden, mits bij aanmelding in goede staat verkerend, door de vereniging verzekerd. Sinds de start in september 2005 waar we beginners/nieuwelingen de eerste beginselen van het blazen op een instrument of slagwerk bijbrengen is de toestroom van jeugd enorm toegenomen. Deze nieuwelingen spelen na enige tijd samen. Deze samenstelling wordt aangeduid als het opleidingsorkest. De beginners blijven na dat eerste (snuffel)jaar onder de vleugels van de vereniging en krijgen intern een vervolgopleiding, die leiden kan naar een diploma. Na ongeveer een jaar lessen te hebben gevolgd worden ze verwelkomd bij het opleidingsorkest om te worden voorbereid op het spelen in het fanfareorkest of malletband. Ze worden daarbij door meer ervaren leden van de vereniging ondersteund en blijven in het opleidingsorkest meedraaien, tot niveau of diploma B is bereikt. Niet alle nieuwelingen zijn beginners. Zo komt het ook nogal eens voor dat ‘ouderen’ opnieuw de kriebels krijgen en/of aangestoken worden tijdens een optreden en weer lid worden van de vereniging.

Optredens

De vereniging presenteert zich naast de vele reguliere optredens in de wijde regio ook geregeld op concertconcoursen.Daarnaast worden jaarlijks een aantal vaste activiteiten georganiseerd, zoals een jaarlijks concert en in oktober een Oktoberfest.

En verder

Er wordt door Stichting Vrienden Van De Bazuin een aantal keren per jaar een actie georganiseerd als financiële ondersteuning voor De Bazuin. De leden worden daarbij geacht mee te werken aan deze acties.

Scroll naar boven